Wood | Gỗ

August 3, 2017

Gỗ bao giờ cũng cho con người cảm giác an lành, thân thiện. Gỗ ở vùng Đông Nam Á nổi bật sắc vàng nâu thêm phần ấm cúng cho mỗi ngôi nhà.