Textiles | Vải sợi

August 3, 2017

Ở những vùng cao Việt Nam, Laos, Thailand, Myanmar… người H”mong, người Thái vẫn duy trì và phát triển kỹ nghệ dệt vải khung cửi truyền thống. Trong sự chậm rãi và nương náu thiên nhiên ở lối sống, họ tạo nên những sản phẩm dệt vải ấm áp đơn sơ mà hiện đại đến bất ngờ.