Natural Fibers | Mây, tre, lá

August 3, 2017

Với nguồn nguyên liệu vô cùng đa dạng của vùng nhiệt đới điển hình, nghề thủ công mây tre lá Đông Nam Á có từ ngàn đời nay góp vào cuộc sống những sản phẩm thuần chất thiên nhiên.