Metal | Kim loại

August 3, 2017

Uốn, đột, gò… tỉ mỉ từng chút một, những miếng kim loại sau chế tác đã được khoác lên mình lớp áo mới sáng rỡ, lung linh.