Glass | Thủy tinh

August 3, 2017

Những lò thuỷ tinh ở ngoại thành Saigon bây giờ vẫn còn đỏ lửa mỗi ngày. Từ những đôi tay thô nhám, những món đồ thuỷ tinh ra đời, như những giọt mồ hôi của người thợ, trong vắt, long lanh.