Ceramics | Gốm

August 5, 2017

Dòng Mekong trải dài tới hơn 4000km, bồi đắp nên những vùng châu thổ rộng lớn, trù phú. Gốm từ các làng nghề ở đây, như tính cách người, luôn hiền hoà, hồn nhiên và thô mộc.

_____________________________________

Charcoal

Sadec’s District Signature: Drum Teapot

The Pure Spirit of Ceramics

Biên Hòa Ceramics

Tônlé Thum

SHOP NOW / MUA HÀNG