THE SPICES GAME

October 26, 2017

Trò chơi của gia vị Đông Nam Á, khác nhau hết từng vùng miền đem đến những hương vị khác nhau trong món ăn.

—————–

MUA HÀNG/ SHOP NOW

Đĩa Tnort/ Tnort Plate
Gốm/ Ceramic
D30
750,000 vnd

Đĩa Tnort/Tnort Oval Plate
Gốm/Ceramic
14,5x9cm
220,000 vnd

Muỗng/ Spoon
Gỗ Giá Tị/ Teak Wood
L10,5cm
100,000 vnd

Ly có quai Tnort/ Tnort Mug
Gốm/Ceramic
D7H6cm
280,000 vnd

Muỗng/ Spoon
Gỗ Giá Tị/ Teak Wood
L22cm
180,000 vnd

Đũa/ Chinois Teak
Gỗ Giá Tị/ Teak Wood
L25cm
50,000 vnd

Giỏ tre/Hanging Basket
Tre/Bamboo
50,000 vnd

Ly Amaï/Amaï egg cup
Gốm/Ceramic
D5H3cm
70,000 vnd

Tấm lót đĩa ăn/ Placemat
Tre/ Bamboo
33x45cm
75,000 vnd

*Please contact us for stock inquiries.