THE BEAUTY OF TRANSPARENCY

October 15, 2017

Sản phẩm thủy tinh tại Sadéc District được tuyển chọn với tiêu chí: thiết kế mới mẻ, khai thác được tối đa vẻ đẹp chất liệu, giàu cảm xúc và phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Glass products in Sadéc District are carefully selected with these criterias: impressive design, maximum exploitation on material beauty, rich in emotion and in accordance with daily life.
—————–

MUA HÀNG/ SHOP NOW

Chai thủy tinh/Bottle
Thủy tinh/Glass
D7H24cm
140,000 vnd

Bình thủy tinh/Jar
Thủy tinh/Glass
D20H22cm
200,000 vnd

Tô thủy tinh/Bowl
Thủy tinh/Glass
D21H12cm
220,000 vnd

Chai thủy tinh/Bottle
Thủy tinh/Glass
7x6cm H26cm
100,000 vnd

Bình thủy tinh/Jar
Thủy tinh/Glass
D6H9cm
60,000 vnd

Bình thủy tinh/Jar
Thủy tinh/Glass
D14H30cm
380,000 vnd

Ly thủy tinh/Glass
Thủy tinh/Glass
D7H18cm
100,000 vnd

Bình thủy tinh/Jar
Thủy tinh/Glass
D8H16cm
120,000 vnd

Bình thủy tinh/Jar
Thủy tinh/Glass
D12H24cm
220,000 vnd

Chai thủy tinh/Bottle
Thủy tinh/Glass
D9H15cm
180,000 vnd

Bình thủy tinh/Jar
Thủy tinh/Glass
D10H26cm
200,000 vnd

*Please contact us for stock inquiries.