MODERN LIFE

October 28, 2017

Cuộc sống hiện đại, phát triển, đô thị ngày một lan rộng, con người lại càng thiếu thốn thiên nhiên. Đó cũng là một phần lý do để các nhà thiết kế luôn khát khao tìm tòi cảm hứng sáng tạo từ nguồn vật liệu thiên nhiên để phục vụ cuộc sống.

Cùng trong xu hướng đó, các sản phẩm sưu tập và thiết kế của Sadéc District luôn hướng đến việc đem thiên nhiên trở lại đời sống đô thị. Những mây, tre, cói, lá, sợi cây, gỗ… sẽ là những mảnh thiên nhiên góp phần làm không gian sống của bạn thêm thân thiện và cảm xúc.