• Gỗ Giá Tỵ từ Indonesia

    Gỗ Teak (Giá tỵ) và các sản phẩm chế tác từ loại gỗ này là thế mạnh của quốc gia vạn đảo Indonesia.