Collection: Bộ đĩa gốm hoa

  • Category Gốm
  • Origin
  • Posted date
  • Style

Mỗi chiếc đĩa này đối với chúng tôi là một tác phẩm, tràn đầy cảm xúc bay bổng, duy mỹ của người thợ gốm.