Một dòng gốm của Cambodia với cách tạo hình hiện đại, thô mộc, khỏe mạnh và cách làm vân gốm từ sớ vải jean tạo nên yếu tố độc đáo.