Tuổi thơ bạn, có thể ít nhiều có hình ảnh trái dầu với những niềm vui trong trẻo ngây thơ.