Collection: BÌNH DƯƠNG vase

  • Category Ceramics
  • Origin
  • Posted date
  • Style

Bình Dương, vùng đất của các lò nung gốm sứ nổi tiếng miền Nam.

Nếu đi ngang Thủ Dầu Một, Tân Uyên bạn sẽ thấy gốm hàng hàng lớp lớp đang phơi của hơn 500 lò gốm ngày đêm đỏ lửa.

Các làng gốm truyền thống nơi đây ra đời từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 như Tân Phước Khánh, Lái Thiêu, Bà Lụa, bây giờ vẫn hoạt động quanh năm nhộn nhịp.

Other collections