Bộ gốm bàn ăn thường ngày này của Sadéc District có tên rất gần gũi là “Bắc Bộ”.