01 | WOO-01

August 3, 2017

Từ nhiều nguồn gỗ khác nhau, qua bàn tay chế tác của các thợ thủ công từ khắp các làng nghề trong khu vực Đông Nam Á, gỗ trở thành vật dụng thân thuộc hàng ngày chư chén, tô, mâm, khay đựng… Nguồn gỗ phong phú từ xứ nhiệt đới như Silapeng, Molave , Teak, Acacia hay cây Xoài cũng được sử dụng.

Wood
is sourced from a variety of Southeast Asian villages and shaped by expert craftsmen. Wood has become a recognizable item for daily use such as: bowls, trays and containers..
Silapeng, Molave; Teak, Acacia wood;and even Mango wood.
______
All rights reserved.