03 | CER-01

August 9, 2017

Gốm Denim”, với tạo dáng hình vuông và kỹ thuật tạo hình từ các sớ vải trên bề mặt sản phẩm. Mỗi chiếc đĩa gốm này trông như một mảnh vải cắt rời được “dệt” từ đôi tay tài hoa của các nghệ nhân vùng châu thổ sông Mekong.

The square shaped “Denim ceramics” are made with handicraft technique applying denim texture on surfaces.
Every plate looks like a piece of denim woven by skilled craftsmen in Mekong Delta.
______
All rights reserved.