08 | GLA-01

August 11, 2017

Sản phẩm thủy tinh tại Sadéc District được tuyển chọn với tiêu chí: thiết kế mới mẻ, khai thác được tối đa vẻ đẹp chất liệu, giàu cảm xúc và phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Glass products in Sadéc District are carefully selected with these criterias: impressive design, maximum exploitation on material beauty, rich in emotion and in accordance with daily life.
______
All rights reserved.